Izbornik
  info@vagabundo-travel.com tel:+387 33 97 40 80   +387 61 19 91 47 O namaUslovi putovanja

OPĆI USLOVI PUTOVANJA

1. SADRŽAJ ARANŽMANA
Organizator Vašeg putovanja garantuje izvođenje programa prema opisu aranžmana u programu koji on organizira i koji ste primili. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisan način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, i sl).

2. PRIJAVE I UPLATE
Prijave za putovanje primaju se u poslovnici organizatora putovanja, kao i u poslovnicama agencija koje on ovlasti. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtjeva određeni program putovanja.
a) Prilikom prijave kupac uplaćuje 30% vrijednosti aranžmana i tom uplatom rezervacija postaje AKTIVNA, a preostali iznos može uplatiti u maksimalno dvije rate, a sveukupno najkasnije 10 dana prije polaska na put.
b) Za „rezervaciju na upit“ uplaćuje se administrativna taksa od 10 KM za iznose do 1.000 KM,a 20 KM za iznose preko 1.000 KM. koja se uračunava u cijenu aranžmana. Organizator neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene administrativne takse. Ako putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju, koja je učinjena prema njegovom zahtjevu , organizator će zadržati uplaćenu administrativnu taksu za pokriće troškova rezervacije.

Na dan prijave, putnik potpisuje ugovor u formi PREDRAČUN-REZERVACIJA, pod naznakom „ Upoznat sa programom i uslovima putovanja te ih u cijelosti prihvaćam. Potvrđujem da mi je ponuđeno putničko zdravstveno osiguranje“. Na taj način sve što je navedeno u ovim uslovima postaje pravna obaveza i za putnika i za organizatora.

3. SADRŽAJ I CIJENA ARANŽMANA
Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je organizator putovanja naveo u programu putovanja. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tokom trajanja putovanja plaćaju se turističkom prijatelju ili predstavniku organizatora putovanja u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža.
Cijene aranžmana objavljene su u KM-ovima,a izračunate prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja na određeni dan.
Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i drugih usluga,odnosno u slučaju promjene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana. Do 10% nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate)U slučaju povećanja većeg od 10%, kupac ima pravo raskinuti ugovor bez obaveze na nadoknadu štete.

4. KATEGORIZACIJA i OPIS USLUGE
Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr.opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa.
Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja.

5. PROMJENA PROGRAMA
Organizator putovanja ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi tačku 1.) .

6. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ
Organizator može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe vanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa, organizatoru bi bile opravdanim razlogom da program ne objavi i ne prima prijave aranžmana.
Organizator može također otkazati aranžman ako se ne prijavi neophodan broj putnika priviđen za određeni aranžman.Uz program svakog aranžmana organizator svakog putovanja objavljuje minimalan broj putnika. Organizator je dužan sve kupce izvijestiti o otkazu najmanje 5 dana prije početka putovanja, te im vratiti cjelokupni uplaćeni iznos.

7. ODUSTAJANJE PUTNIKA
Ako putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema slijedećoj ljestvici:
-za otkaz do 30 dana prije puta organizator naplaćuje 30% cijene aranžmana, a najmanje 50 KM,
-za otkaz od 29 do 22 dana prije puta 45%
-za otkaz od 21 do 15 dana prije puta 60%
-za otkaz od 14 do 8 dana prije puta 80 %
-za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska na put organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana,
-ako se putnik ne pojavi ili ne otkaže aranžman nakon njegova početka, organizator će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana.

Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene. Ako putnik koji otkazuje, nađe novog korisnika iste rezervacije, organizator zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a, ni putnih isprava.

8. OBAVEZE ORGANIZATORA
Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga , kao i izboru vršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku zbog eventualne nemogućnosti izvršenja usluga ili djela usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom. (tačka 1.) te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama..U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove.

9. OBAVEZE PUTNIKA
-posjedovati valjane putne isprave .Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Prijatelj ili predstavnik organizatora će pomoći pri rješavanju problema, ali uz uvijet da se program nesmetano odvija. Ako je za neko putovanje potrebna viza, organizator putovanja može, na zahtjev putnika, kada je to moguće, uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju,ali ne jamči dobivanje vize.
-cijepiti se i posredovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije.U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata, kao i / ili neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obavezuju organizatora putovanja te se obračunavaju otkazni troškovi iz članka 7.,
-poštivati carinske i devizne propise zakona Bosne i Hercegovine, kao i država u kojima boravi tokom putovanja,
-pridržavati se kućnog reda u svim posjećenim objektimata te surađivati s turističkim prijateljem i / ili predstavnikom organizatora putovanja,
-prilikom polaska na putovanje turističkom prijatelju, odnosno predstavniku organizatora, predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (originalni voucher, potvrdu o uplati, kopiju virmana) U slučaju nepoštivanja ovih obaveza, putnik odgovara organizatoru za učinjenu štetu.

10. PRTLJAG

Putnik je obavezan pridržavati se pravila u skladu sa odredbama prevoznika. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva.

Organizator putovanja nije odgovoran za uništenu i izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu(preporučujemo najam sefa).

Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku, na recepciji smještajnog objekta ili osiguravajućoj kući, ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastupili.

11. PUTNO OSIGURANJE
Turistička agencija u kojoj se uplaćuje aranžman, obavezna je putniku ponuditi „paket“ putnog osiguranja, koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja putnika tokom boravka u inozemstvu i osiguranja od otkazivanja putovanja, koji se nude, kako za putovanja u inozemstvu, tako i u našoj zemlji. Prihvaćanjem ugovora o putovanju, koji čine i ovi uvjeti putovanja, kupac potvrđuje da mu je bio ponuđen „paket“ putnih osiguranja.

12. NADLEŽNOST SUDA
Kupac usluge iz dotičnog programa ima pravo reklamacije kod organizatora programa. Ako kupac nije zadovoljan rješenjem organizatora, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u mjestu sjedišta odgovornog organizatora.

13. REKLAMACIJE
Organizator putovanja ne prihvaća reklamacije i povrat sredstava na posebne ponude (last minute, ultra last minute, fortuna programe), te gratis putovanja.

14. UPOZORENJE
Ovi opći uvjeti putovanja, koje primjenjuju agencije članice UTABIH, sastavni su dio predračuna/rezervacije koji je u isto vrijeme ugovor koji putnik sklapa s organizatorom putovanja, odnosno ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje koje organizira ovaj organizator putovanja. Potpisivanjem predračuna/rezervacije (ugovora) putnik u cijelosti prihvaća program i uslove putovanja. Ovo izdanje uslova putovanja isključuje sva ranija izdanja.